معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
شابكاي كتابخانه ها

شابكا يا «شناسگر استاندارد بين المللي كتابخانه ها»، كد دوازده رقمي منحصر به فردي است كه به تك تك كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني تخصيص مي يابد

كاربرد شابكا:

1.تسهيل ارتباط و همكاري بين كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

 2.ارتباط با ناشران و كارگزاران در سطح ملي و بين المللي

3. امانت مدارك و تبادل اطلاعات بين كتابخانه اي در سطح ملي و بين المللي

4. اشتراك منابع كتابخانه اي

 5. شناسايي منحصر به فرد در شبكه جهاني

6. تهيه فهرستگان هاي ملي و بين المللي