آگاهی از اولویت‌های مهم در هر مرحله از رویارویی با بحران در کتابخانه‌ها و اقدامات مهم در این خصوص، کمک می‌کند که چارچوبی برای مواجهه با بحران و مدیریت بحران در کتابخانه‌ها داشته باشیم، بکارگیری اصول مدیریت بحران در کتابخانه ها، نیازمند توجه به شرایط بومی و محلی قلمرو فضایی استقرار این نظام است.

چرخه مدیریت بحران شامل موارد ذیل است:

 • پیشگیری: شامل فعالیت‌های سخت‌افزاری: بازسازی و بهسازی ساختمان‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و مهم، بافت‌های فرسوده، روش‌های اتکایی و جبرانی خسارت.
 • آمادگی: شامل فعالیت‌های نرم افزاری: برنامه ریزی، فرهنگ‌سازی، جمع آوری اطلاعات.
 • مقابله: شامل فعالیت‌های عملیاتی: صدور فرامین، ابلاغ ماموریت‌ها، انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری پس از وقوع بحران.
 • بازسازی: شامل فعالیت‌های احیا و عادی‌سازی: کلیه اقدامات ضروری پس از وقوع بحران برای بازگرداندن وضعیت عادی به منطقه آسیب‌دیده با رعایت مقررات و در نظرگرفتن معیارهای توسعه پایدار.
 • برخی اقدامات علمی انجام شده توسط اداره کتابخانه مرکزی دانشگاه در شرایط کرونا ویروس

  ارسال راهنمای آموزشی و پروتکل بهداشتی جدید برای کتابخانه‌های تابعه در دوره کرونا
 • ارایه اخبار ویژه در خصوص دسترسی و معرفی منابع علمی الکترونیکی در ارتباط با تحقیقات علمی در زمینه کرونا
 • اطلاع‌رسانی دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت درخصوص اقدامات لازم جهت پیشگیری از کرونا
 • درج اقدامات جهت پیشگیری کرونا ویروس (WHO) از طریق اخبار کتابخانه الکترونیک و مرکزی (03/10/1398)
 • اطلاعرسانی و برقراری لینک دسترسی به بانک اطلاعاتی کرونا ویروس ProQuest در کتابخانه دیجیتال و مرکزی (17/01/1399)
 • اطلاعرسانی و برقراری لینک دسترسی به مرکز کرونا ویروس پایگاه Elsevier (07/01/1399)
 •  اطلاعرسانی و برقراری لینک دسترسی به منابع و دستورالعمل‌های 19 Covid-و پایگاه الزویر (01/02/1399)
 •  اعلام و اطلاعرسانی امکانات جدید گوگل اسکالر جهت دسترسی به مقالات جدیدترین مقالات کرونا ویروس (01/02/1399)
 •  اطلاعرسانی و برقراری لینک انتشارات کمبریج جهت دسترسی به کیت مجموعه فوق (08/02/1399)