عنوان کارگاه

                   مدرس  

     تاریخ   

    محتوا     

      لیست شرکت کنندگان      

کارگاه سواد اطلاعاتی و مهارتهای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی(مدرسه 

تابستانه)

دکتر علی حسام زاده و خانم حدیثه مهدوی ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ محتوا حضوری
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان خانم خرامین ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

اسلاید کارگاه

محتوا آموزشی

حضوری

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی علوم پایه آقای دکتر رضا علیزاده ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

اسلاید کارگاه

محتوا آموزشی

حضوری

کارگاه تکنیک های سلامت روحی-روانی در مدیریت بحران

خانم جعفری ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ فایل محتوا حضوری
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی بالینی آقای دکتر رضا علیزاده ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

اسلاید کارگاه

محتوا آموزشی

حضوری
کارگاه فهرستنویسی و رده بندی پیشرفته

گروه مدرسان

۱۴۰۲/۰۹/۲۸ فایل محتوا حضوری

کارگاه آشنایی با سامانه لایب ول (LibVal)

آقای نظام زاده ۱۴۰۲/۰۹/۲۰    فایل محتوا   حضوری

 کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی علوم پایه 

گروه مدرسان ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اسلاید کارگاه

فیلم کارگاه

حضوری

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان

گروه مدرسان ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

اسلاید کارگاه

فیلم کارگاه

حضوری

 کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی علوم بالینی 

آقای دکتر رضا علیزاده ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

اسلاید کارگاه

      محتوای آموزشی     

حضوری

نحوه جستجوی منابع الکترونیک و سامانه نوپا

گروه مدرسان

۱۴۰۲/۰۶/۱۳

فایل محتوا

حضوری

       کارگاه آموزشی استاندارد کتابخانه های بیمارستانی          خانم دکتر افشار 

  ۱۴۰۲/۰۵/۳۰  

  فایل محتوا  

حضوری

کارگاه آموزشی کتابداری پزشکی

آقای نظام زاده ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ فایل محتوا حضوری

کارگاه پرتال کتابخانه های دانشگاه

    خانم عالیشاه - آقای نظام زاده       

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

فایل محتوا

حضوری