خلاصه گزارش عملکرد و اهم فعالیت های اداره کتابخانه مرکزی

  سال ۱۴۰۰

 

 - تهیه کتاب های الکترونیک جدید تمام متن و رفرنس های علوم پزشکی آنلاین با توجه اوضاع کرونا جهت حل مشکلات اعضای کتابخانه های تابعه در سطح دانشگاه

- روزآمدسازی و نظارت بر ورود اطلاعات نرم افزار جامع کتابخانه با امکان دسترسی سریع و آسان بصورت یکپارچه به تمامی منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه اعم از جست وجو، عضویت الکترونیکی، امانت و تمدید امانت از راه دور، گزارش گیری و آموزش از راه دور (آنلاین) برای کتابداران

- برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی ویژه کتابداران دانشگاه در سطح استان

- تخصیص بودجه جهت تامین منابع علمی اعم از کتب، نشریات چاپی و الکترونیکی، سی دی آموزشی و... برای کتابخانه های دانشکده ای و مراکز آموزشی ودرمانی وهمچنین نظارت بر حسن انجام فرایند. نظارت، حمایت، هماهنگی و اجرای برنامه گسترش منابع کتابخانه ای، تامین اعتبار، انتخاب و تامین منابع علمی کتب، نشریات چاپی و الکترونیکی و ... در سطح دانشگاه

- نیاز سنجی اعضاء هیات علمی و دانشجویان جهت پشتیبانی از تهیه و تامین انواع منابع علمی و اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه

- اطلاع رسانی پایگاه های اطلاعاتی با رعایت الزامات وزارت متبوع

- دیجیتال سازی منابع علمی کتابخانه ها در حد امکان و برقراری ارتباط الکترونیکی بین مجموعه ها

- روزآمدسازی وب سایت کتابخانه مرکزی، دیجیتال و کتابخانه های تابعه طبق چک لیست ارسالی از وزارت متبوع

- برنامه ریزی و هماهنگی جهت تهیه منابع علمی از نمایشگاه آنلاین کتاب

- تهیه و سفارش استند (لمینت) برای اطلاع رسانی و آشنایی با دانشجویان جدیدالورود با خدمات و فرایندهای اصلی کتابخانه ها

- اطلاع رسانی تازه های کتاب به اساتید دانشجویان و کارکنان دانشگاه

- گرامیداشت هفته کتاب و تقدیر ازکتابداران طی ارسال تقدیرنامه کتبی و پیام های ارسالی در شبکه اجتماعی کتابداران دانشگاه.

- بازدیدهای دوره ای، ارزیابی و نظارت بر نحوه عملکرد (مدیریت، خدمات دهی، و عرضه اطلاعات) کتابخانه های تابعه دانشگاه

- روزآمدسازی آئین نامه های مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات کتابخانه ها

- هماهنگی و مدیریت هر گونه جذب، جابجایی، انتقال و ... نیروی انسانی کتابدار در سطح دانشگاه

- اطلاع رسانی به اساتید دانشجویان و کارکنان دانشگاه و راهنمایی و ارائه خدمات به مراجعین در زمینه منابع علمی مورد نیاز و ...

- تهیه و تدوین طرح های مرتبط با خدمات ویژه کتابخانه ای

- برنامه ریزی های آتی جهت آموزش و روز آمد سازی سطح علمی کتابداران دانشگاه در قالب کارگاه ها و دوره های آموزشی از راه دور برای سال ۱۴۰۱