مقالات

 • ارزیابی توانمندی بیمارستان های منتخب در مدیریت بحران
 • بررسي ميزان توسعه يافتگي بيمارستان هاي آموزشي استان مازندران در مواجهه با بحران ناشي از حوادث غيرمترقبه
 • ارزیابی آگاهی و آمادگی کارکنان پرستاری در برابر کرونا ویروس جدید در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1399
 • ارزیابی آمادگی عملیاتی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مواجهه با همه گیری کووید 19 در سال 1399
 • استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای عمومی و معنوی افراد در همه گیری کووید-19: یک مطالعه ترکیبی
 • بررسی وضعیت کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و اضطراب، افسردگی و استرس در دوران پاندمیک کووید-19 در زنان سنین باروری
 • شناسایی موانع خودمراقبتی برای پیشگیری از شیوع کووید-19 از دیدگاه متخصصین سلامت و مردم: یک مطالعه ترکیبی
 • بررسی استرس، اضطراب و اختلال خواب دندانپزشکان شهر ساری در دوران همه‌گیری کووید-19
 • نشانه های اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار و شیرده طی پاندمی کووید-19 در شهر رشت سال 1399
 • رابطه‌ی میزان استرس و خودمراقبتی با بروز رفتارهای حفاظتی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در شرایط پاندمی کووید
  • پایان نامه ها
 • بررسی دانش، نگرش و عملکرد نسبت به اصول پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان 1399 / سال 1400 / فاطمه سادات بنی عقیل / گروه آموزشی پزشکی خانواده / استاد راهنما: دکتر پرستو کریمی-دکتر صغری خانی
 • نیازسنجی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دوران پاندمی کرونا / سال 1400 / زهره روحی سابق / گروه تشخیص بیماریهای دهان و دندان / استاد راهنما: دکتر طاهره ملانیا
 • تعیین رابطه سلامت عمومی و کیفیت زندگی شغلی( اختصاصی) با رضایتمندی پرستاران در بحران کرونا (کووید ۱۹) / سال 1400 / خدیجه مجیدی / رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی / استاد راهنما: دکتر قاسم عابدی
 • بررسی تاثیر استفاده از دهانشویه کلرهگزیدین بر میزان بار ویروسی کرونا در بیماران مبتلا به کووید 19 / سال 1400 / محمد حنیف رودگریان / گروه تشخیص بیماری های دهان و فک و صورت / استاد راهنما: دکتر آناهیتا قربانی-دکتر گوهر اسلامی
 • بررسی اثرات بازتوانی چند وجهی در ریکاوری بیماران مبتلا به ضعف اکتسابی ناشی از بستری در بخش مراقبت های ویژه به دنبال ابتلا به کروناویروس جدید (COVID-19) / سال 1400 / عاطفه نجفی / گروه آموزشی پزشکی ورزشی / استاد راهنما: دکتر هانیه ادیب
 • بررسی قرارهای ملاقات و مشکلات بیماران تحت درمان ارتودنسی شهر ساری در دوران همه‌ گیری کرونا در سال 1400 / سال 1401 / مبینا باقریان لمراسکی / گروه ارتودنسی / استاد راهنما: دکتر مهران آرمین-دکتر پرستو نامدار
 • تاثیر انجام پلاسمافرزیس بر سایتوکین های التهابی و عملکرد ریوی بیماران مبتلا به بیماری شدید کرونا ویروس 2019 / سال 1400 / فاطمه کریم پور / گروه آموزشی داخلی / استاد راهنما: دکتر محمد اسلامی جویباری
 • بررسی اقدامات بهداشت محیطی مرتبط با بیماری کرونا در مطب‌های دندانپزشکی شهرستان ساری / سال 1401 / عادل نادری / مهندسی بهداشت محیط / استاد راهنما: دکتر ذبیح اله یوسفی
 • بررسی تحلیلی بیماران فوت شده بر اثر بیماری کرونا در بیمارستان رازی قائمشهر استان مازندران از تاریخ 1398/12/01 تا 1399/02/30  / سال 1401 / آزاده نیک سرشت  / گروه آموزشی عفونی  / استاد راهنما: دکتر فرهنگ بابا محمودی
 • بررسی بیان ژن های ویروس SARS-CoV-2 در سواب های حلق و بینی بیماران COVID-19 جهت تست تشخیصی ویروس کرونا / سال 1401 / محمد قامتی / مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی / استاد راهنما: دکتر سیده طهورا موسوی کجوری
 • بررسی سلامت روان و اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعد از همه‌گیری کووید -19 / سال 1401 / مهبد منوچهری راد / گروه آموزشی روانپزشکی / استاد راهنما : دکتر کاملیا گودرزی
 • بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بخش های عمومی و مقایسه آن با بیماران با سابقه بستری در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری، در سال 1400/ سال 1402/ الهام مفیدی/ گروه آموزشی اعصاب و روان/ استاد راهنما : دکتر فاطمه شیخ مونسی
 • بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی درک شده و تاب آوری با تمایل پرستاران به مراقبت از بیماران کووید- 19 بستری در بیمارستان‌های دولتی آمل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1400 / سال 1401 / نرگس قلی پور/ گروه پرستاری مراقبت ویژه / اساتید راهنما : دکتر روانبخش اسماعیلی -دکتر رقیه نظری
 • اپیوم، سیگار و پیامدهای آن در بیماران مبتلا به کووید-19 / سال 1400/ امیر اسدی / گروه آموزشی اعصاب و روان/ اساتید راهنما : دکتر مهران ضرغامی-دکتر محمود موسی زاده
 • اثربخشی و ایمنی اضافه نمودن فلوکستین به رژیم درمانی بیماران بستری مبتلا به پنومونی کووید-19 غیر بحرانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور با کنترل دارونما / سال 1400 / فرانک صدیقی تنکابنی / گروه آموزشی اعصاب و روان / استاد راهنما : دکتر فروزان الیاسی
 • بررسی اضطراب، استرس و اختلال خواب در اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی ساری در دوران همه گیری کووید 19 در سال 1400 / سال 1400 / حانیه قدمی/ اساتید راهنما : دکتر پرستو نامدار-دکتر طاهره ملانیا
 • بررسی ارتباط  بین مزاج و ‌هوش‌هیجانی با چگونگی روش‌های مقابله با استرس در شرایط پاندمی کووید 19 در تیم جراحی و ویژه/ سال 1400 / معصومه ذاکری عزیزی / رشته اتاق عمل/ استاد راهنما : دکتر ابراهیم نصیری فرمی
 • بررسی وضعیت ناگويي هيجاني، همدلی و تاب آوری در کارورزان و دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل در دوران همه گیری کووید-19 در سال های 1401-1400 / سال 1402 / یگانه امیرسلیمانی / گروه آموزشی اعصاب و روان / اساتید راهنما : دکتر فروزان الیاسی-دکتر محمود موسی زاده
 • بررسی فراوانی استرس هایپرگلایسمی در بیماران کووید19 مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 1399 / سال 1401 / مریم مسیبی / گروه داخلی / استاد راهنما : دکتر عادله بهار
 • بررسی میزان بستری نوزادان نارس در بخش های مراقبت ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی دوره فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه کووید 19 و مقایسه با دوره چهارساله قبلی / سال 1401 / هانیه نوری/ گروه آموزشی اطفال/ استاد راهنما : دکتر رویا فرهادی
 • بررسی مقایسه ای پیامدهای بالینی و آزمایشگاهی بیماران کوویدی در گروه با درگیری کلیوی و بدون آن/سال 1401/ زهرا حمیدی نوا/ گروه داخلی/استاد راهنما:دکتر عطیه مخلوق
 • مقایسه‌ اثربخشی و ایمنی رژیم ترکیبی (آتازاناویر/ ریتوناویر) /هیدروکسی‌‌کلروکین با کلترا (لوپیناویر/ریتوناویر)/هیدروکسی‌‌کلروکین در بیماران کووید-19 بستری شده با شدت متوسط، مطالعه دوسو کور تصادفی شده / سال 1401 / زهرا نکوکار / رشته داروسازی بالینی / اساتید راهنما : دکتر حمیده عباسپور-دکتر علیرضا داوودی
 • بررسی ارتباط بین نوع داروهای ضد فشارخون (Anti-HTN) با شدت بیماری کووید 19 در بین مبتلایان به فشار خون/ سال 1401 / محمد اسدی/مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش/ استاد راهنما : دکتر اکبر هدایتی زاده عمران
 • بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان جویبار در زمان پاندمی کرونا سال 1400 / سال 1401 / مقدسه جلالی / گروه روان پرستاری / استاد راهنما : دکتر یداله جنتی
 • بررسی رویکرد به خودکشی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بهار 81  /سال    1381 /   آرش رضایی/ استاد راهنما: دکتر مهران ضرغامی، دکتر علیرضا خلیلیان
 • بررسی کارایی و ایمنی داروی رمدسیویر در درمان بیماری کووید-19 در بیماران دارای بیماری قلبی عروقی زمینه‌ای، یک مرور نظام‌مند و متا آنالیز شبکه‌ای / سال 1400 / فاطمه آهنگری / استاد راهنما : دکتر گوهر اسلامی
 • بررسی وضعیت پذیرش و عوامل مرتبط با بیماری کووید- 19 در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال های 98-99 / سال 1401 / سیدفاطمه حسینی دامیری/ رشته پرستاری اورژانس / استاد راهنما : دکتر معصومه باقری نسامی
 • بررسی فراوانی و عوامل مرتبط در ابتلا به ویروس کووید 19 در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی استان مازندران/ سال 1400 / علی جهانی فر/رشته پرستاری اورژانس/استاد راهنما:  دکتر روانبخش اسماعیلی
  • طرح های تحقیقاتی

 • بررسی بار مالی کووید 19 در دوران بحران پیک دلتا در مرکز آموزشی و درمانی رازی قائمشهر / کد طرح 16077 / مجری: لطف اله داودی / تاریخ تصویب: 26/01/1402
 • بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مدیریت بحران پاندمی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران / کد طرح 9139 / مجری: طاهره سازمند / تاریخ تصویب: 21/10/1400
 • بررسی عوامل موثر بر سلامت روان زنان سنین باروری در بحران کرونا؛ یک مطالعه مروری / کد طرح 11517 / مجری: زهرا بریمانی آبکسری / تاریخ تصویب: 21/09/1400
 • سامانه مداخلات روان شناختی در بحران  / کد طرح 7347 / مجری: سید حمزه حسینی / تاریخ تصویب: 7/12/1398
 • ارزیابی استانداردهاي بخش مراقبت¬هاي ويژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بحران / کد طرح 8974 / مجری: رویا ملک زاده / تاریخ تصویب: 11/02/1400
 • تجربه کارکنان درمانی خط مقدم درباره یک مداخله روانشناختی جدید (گروه بالینی در فضای مجازی)، یک مطالعه کیفی در بحران اپیدمی کرونا ویروس / کد طرح 7662 / مجری: فاطمه شیخ مونسی / تاریخ تصویب: 8/2/1399