برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران : استرس و اثرات آن در هفته دوم شهریور ویژه کارشناسان علم اطلاعات کلیه کتابخانه های تابعه در سطح استان